Savanorių stovyklai pasibaigus
2017-08-22
Nuo liepos 31 iki rugpjūčio 12 dienos Tytuvėnuose ir Šiluvoje svečiavosi savanoriai iš skirtingų valstybių. Septyni jaunuoliai atvyko iš Italijos, Ispanijos, Lenkijos Belgijos ir net Kinijos. Visi jie bendradarbiauja su jaunimo savanoriškos veiklos centru „Deineta“. Gavę organizacijos kvietimą porai savaičių atvykti į Lietuvą, savanoriai turėjo galimybę čia nuveikti gerų darbų, kartu pakeliauti, pamatyti šalį.

 

 

Tytuvėnų regioninio parko direkcijos lankytojų centre savanoriai apsistojo pirmajai stovyklos savaitei. Čia savanorių gretas papildė ir jau ilgesnį laiką Tytuvėnų regioniniame parke savanoriaujantys vaikinai: Adrien Dexet (Prancūzija) ir Giovanni Coppola (Italija). Savanorių stovyklai vadovavo Eglė Mockutė iš Šiluvos.

Poilsiaudami prie Giliaus ežero, galėjote sutikti grupelę savanorių, pjaunančių nendres ežero paplūdimiuose. Šis darbas reikalingas tam, kad būtų pristabdytas ežero senėjimo procesas. Savanoriai taip pat valė, tvarkė Miško muziejų. Šiluvoje stovyklos dalyviai tvarkė miestelio aikštę, dažė medines skulptūras, pagelbėjo kultūros namų darbuotojams.

Laisvu laiku jaunuoliai susipažino su Tytuvėnų miesteliu: apsilankė Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblyje, važinėjo dviračiais. Būdami Šiluvoje, jie išmėgino lietuviškos pirties malonumus, bendravo su vietos bendruomene. Savaitgalį praleido keliaudami prie jūros.
Pasibaigus stovyklai, gavome vieno iš savanorių – Stefano iš Italijos – malonų laišką apie įspūdžius čia, Lietuvoje. Norime su Jumis pasidalinti gražiais prisiminimais. Pateikiame ir vertimą į lietuvių kalbą.

 

From the world to Lithuania

Nuo pasaulio Lietuvai

Dear people of Siluva and Tytuvenai,

Brangūs Šiluvos ir Tytuvėnų žmonės,

Have you met  some young people walking around these days? Were they working on the lake or  gardening? Did they maybe tell you with a strange accent „Labas rytas“ at 5 pm? Don‘t worry! They are a group of volunteers taking part in an international camp, organized by Deineta with the support of Tytuvenai Regional Park. During two weeks, 7 volunteers from 5 different countries with a local young leader, are spending their time working in environmental activities, sightseeing different places and living together.

Ar šiomis dienomis aplink sutikote grupelę jaunų žmonių? Galbūt matėte juos dirbančius prie ežero ar sode? O gal jie netgi su jumis pasisveikino įdomiu akcentu sakydami „labas rytas“ 5 valandą ryte?
Nesijaudinkite! Tai tarptautinės stovyklos savanoriai, kurių atvykimą organizavo jaunimo savanoriškos veiklos centras „Deineta“ Tytuvėnų regioniniame parke. Dvi savaites septyni savanoriai iš penkių skirtingų pasaulio šalių gyveno kartu, dirbo aplinkos priežiūros darbus, keliavo.

The obvious question is: why?

Klausimas: kodėl?

So, let’s begin asking the volunteers directly.

Tad paklauskime pačių savanorių.

Why have you chosen this experience?

Kodėl čia atvykai?

Alejandro, Spain: I knew someone who had been in a workcamp, he told me that it was a good experience and I should try it. I‘ve done two camps before, in Scotland and in Czech Republic; it has always been good: everytime you learn lot of things and you can also help some people feeling more comfortable.

Alejandro, Ispanija: Aš pažinojau žmonių, kurie jau dalyvavo stovykloje seniau, girdėjau, kad tai labai gera patirtis ir man reikėtų pabandyti. Jau dalyvavau dviejose stovyklose Škotijoje ir Čekijoje, buvo naudinga: išmoksti naujų dalykų ir tuo pačiu gali padėti žmonėms jaustis geriau, būti labiau patenkintiems.

Lucia, Italy: I’m studying Russian and Polish philology at Bologna University; during my last academic I liked the Polish Nobel prize winner Czestaw Mitosz: he was born in Lithuania and in his work, he wrote about this wonderful country. While reading some of his poems, I realized that I absolutely wanted to visit it!

Lucia, Italja: Studijuoju rusų ir lenkų filologiją Bolonijos Universitete; per mano paskutinius mokymosi metus susidomėjau Nobelio literatūros premijos laureatu Česlovu Milošu: jis gimė Lietuvoje ir čia dirbo, parašė apie šią nuostabią šalį. Skaitydama kai kurias jo poemas, supratau, kad tikrai noriu aplankyti šią šalį!

What did you know about Lithuania before?

Ką žinojai apie Lietuvą prieš atvykstant?

Agnieszka, Poland:  I knew part of Lithuania history because it is connected to Polish one. I also knew its currency, Baltic connections and of course the capital, which I have already visited before.

Agnieszka, Lenkija:  Žinojau truputį Lietuvos istorijos, nes seniau Lietuva ir Lenkija buvo kaip viena valstybė. Taip pat žinojau, kokia Lietuvos valiuta, Baltijos šalių ryšius ir, žinoma, sostinę, kurią jau buvau aplankiusi seniau.

Was there anything that surprised you in Lithuania?

Ar buvo kas nors, kas tave nustebino Lietuvoje?

Agnieszka: Actually, I’ve found the landscape much more peaceful and green than I imagined. I also didn’t expect so many original wooden-curved religious sculptures. The only thing that I found slightly disappointing were the buildings… I thought they would have been more modern.

Agnieszka: Čia pamačiau atradau žymiai ramesnį ir žalią kraštovaizdį, negu įsivaizdavau. Nesitikėjau tiek daug autentiškų medinių religinių skulptūrų. Vienintelis dalykas, kas mane truputį nuvylė - pastatai… Maniau, jie bus moderniškesni.

So, have your expectations been satisfied or disappointed?

Ar tavo lūkesčiai pasiteisino?

Louis, Belgium: What I expected from the camp was to have lot of fun and actually it fulfilled it! About Lithuania, I’m particularly surprised by the nature and the countryside; while the villages are a bit different from my country.

Louis, Belgija: Stovykloje tikėjausi šauniai ir smagiai praleisti laiką, o taip ir įvyko! Aš labai nustebintas šalies gamta ir kaimu; čia kaimai yra šiek tiek kitokie nei mano šalyje.

What would  you like to have in your country that you have found here?

Ką norėtum turėti savo šalyje, ką čia atradai?

Wu Ziyan, China: the stars in the night, so many here that you can’t see in my country because of the light pollution.

Wu Ziyan, Kinija: Norėčiau pamatyti žvaigždes naktį, jų čia tiek daug, o mano šalyje tai neįmanoma dėl didžiulo šviesos kiekio.

Davide, Italy: what I particularly appreciate here, even more than the landscape, is the authentic way of life in the villages, the serenity and the hospitality we’ve found here. Some people opened their houses to us, sharing their food and their stories. I’d like to find also this simplicity also in Italy, instead of wanting often more things: that’d make me happy.

Davide, Italija: Man labai patiko ne tik kraštovaizdis, bet ir savitas gyvenimo būdas kaimuose, žmonių ramybė ir paslaugumas. Kai kurie žmonės netgi įsileido į namus, dalinosi maistu, pasakojo istorijas. Norėčiau, kad ir Italijoje būtų toks paprastumas vietoje troškimo turėti vis daugiau; tai verstų mane jaustis laimingesniu.

Changing point of view, what has given this experience to the local camp leader?

O kokią patirtį įgavo stovyklos vadovė?

Egle, Lithuania:  A lot! It was my first experience like this: I met friends from many countries, living together. I was a bit scared before to begin but I was immediately surprised: it seemed like we had always known each other. Since the beginning, I’ve understood that it’d have been all right!

Eglė, Lietuva: Įgavau labai daug! Sutikau daug draugų iš skirtingų pasaulio šalių, gyvenau su jais. Iš pradžių truputį bijojau, bet kai prasidėjo stovykla, likau nustebinta: atrodė, kad vieni kitus jau seniai pažįstame. Taigi nuo pat stovyklos pradžios žinojau: viskas bus gerai!

What we discovered during our time in Šiluva and Tytuvenai, is that all the borders could be crossed staying together. For all of this, we just want to say to you with our mix of languages: AČIŪ!

Mes, stovyklaudami Šiluvoje ir Tytuvėnuose, supratome, kad visos kliūtys gali būti įveiktos būnant kartu. Už visa tai norime jums padėkoti mūsų naujai išmoktu žodžiu: AČIŪ!

Thank you, merci, gracias, grazie, dziękuję, xie xie ni

(dėkojama įvairiomis kalbomis)

Dėkojame ir Jums, savanoriai, už atsineštą gerą nuotaiką, pozityvias mintis, gerus darbus ir džiaugiamės, kad turėjote galimybę šauniai praleisti laiką!

 

Tytuvėnų regioninio parko direkcijos informacija

Nuotraukose - nendrių pjovimo akimirkos

 
Tytuvėnų regioninio parko direkcija
Miško g. 3, 86477 Kelmės r.
Tel. 8 427 59031
El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai
www.kvepalai.lt www.spargalkes.lt spargalkes.lt www.tytuvenai.lt tytuvenai.lt