There are no translations available.


Tytuvėnų regioninio parko direkcijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašas
2016-03-17
There are no translations available.

PATVIRTINTA

Tytuvėnų regioninio parko

direktoriaus 2016 m.

kovo 17 d. įsakymu Nr. V-14

 

Tytuvėnų regioninio parko direkcijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašas:


 • Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimas;
 • Specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimas;
 • Pažymos apie leidimą mišku įveisti „Natura 2000“ teritorijoje išdavimas;
 • Miškotvarkos projektų derinimas;
 • Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymas;
 • Pažymų apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal priemonės „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose“ išdavimas;
 • Konsultavimas želdinių kirtimų klausimais ir leidimų kirsti saugotinus želdinius derinimas;
 • Miško įveisimo parko ir priskirtose saugomose teritorijose leidimų ir pažymų išdavimas;
 • Leidimų dirbtinių vandens telkinių įrengimo parko ir priskirtose saugomose teritorijose derinimas;
 • Sanitarinių kirtimų parko ir priskirtose saugomose teritorijose dokumentų derinimas;
 • Bendrųjų, specialiųjų ir detaliųjų planų derinimas.
 
There are no translations available.

Tytuvėnų regioninio parko direkcija
Miško g. 3, 86477 Kelmės r.
Tel. 8 427 59031
El. paštas This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.kvepalai.lt www.spargalkes.lt spargalkes.lt www.tytuvenai.lt tytuvenai.lt