There are no translations available.


Gabrielės ir Jurgio Určinskų atminimui - popietė ir velykinė paroda
2013-03-18
There are no translations available.

 

Retai kada žmonės taip darniai ir su tokia meile nugyvena savo amžių, kaip tai pasisekė padaryti Gabrielei ir Jurgiui Určinskams. Vos mėnesiui praėjus po to, kai jie kartu iškeliavo anapilin, mūsų lankytojų centre surengta Gabrielės Určinskienės atvirukų bei velykinių kiaušinių paroda, kurios atidarymo metu prisiminti bei geru žodžiu minėti abu sutuoktiniai.

Gabrielės Určinskienės tėvas buvo Lietuvos savanoris, ji pati lankė Kretingos vienuolių pranciškonų išlaikomą Švėkšnos „Saulės“ gimnaziją. Ją baigusi iš pradžių dirbo mokytoja, vėliau įvairiose įstaigose tarnautoja. Atvirukus kolekcionavo beveik 50 metų, jų sukaupta apie šimtas tūkstančių. Atvirukai sudėti į daugybę albumų, kurie pagal savo skirtingumą susisteminti ir sudėti pagal tematiką. Juose – tikėjimas, istorija, gamta, paminklai, iškilios asmenybės, vietos, pasaulis, kosmosas ir t.t.

Jurgis Určinskas – vietinis tytuvėniškis, tėvai – darbininkai. Jam taip pat teko dirbti aukščiausios kategorijos darbininku: baigė statybos meistrų kursus, „Gryžuvos“ kolūkyje dirbo statybos brigadininku. Pats pastatė ne tik savo, bet ir daug kitų namų, tame tarpe ir rašytojo, muziejininko, pedagogo šviesaus atminimo I. Viržinto klėtelę Budraičių kaime. Žinomas kaip nepamainomas krosnių ir židinių specialistas. Tai jis namie sudarė sąlygas savo didžiai mylimai žmonai kaupti įvairias kolekcijas, „žaisti su abrizėliais“. Garsus ne tik auksinėmis rankomis, bet ir kaip nepaprastos doros žmogus.

Kiek tik galėjo, abu Určinskai dalyvavo visuomeninėje veikloje – Tytuvėnų sveikuolių klube ir kūrėjų klube „Austėja“. Pora užaugino sūnų ir dukterį, kurie seniai sukūrė savo šeimas ir gyvenimus. Abu didžiavosi savo vaikų gabumais, energija, džiaugėsi penkiais anūkais.

Savo namuose Tytuvėnuose, Piliakalnio gatvėje, Gabrielė ir Jurgis sukaupė nemažai įvairių grožio, meno vertybių. Pilna paveikslų, medinių ir kitokių suvenyrų, kriauklių. Parodoje eksponuojami atvirukai ir velykiniai margučiai, kurių kolekcininkė surinko apie keturis šimtus.

Šiuo metu, abiems drauge iškeliavus amžinybėn, kolekcijas saugo anūkė Aistė.

 

Agnė Buchaitė

Tytuvėnų regioninio parko kultūrologė

Last Updated on 2013-03-26
 
There are no translations available.

Tytuvėnų regioninio parko direkcija
Miško g. 3, 86477 Kelmės r.
Tel. 8 427 59031
El. paštas This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.kvepalai.lt www.spargalkes.lt spargalkes.lt www.tytuvenai.lt tytuvenai.lt